Privacy statement

Identiteit
Corprate Sports Events (CSE)
Ganzenweg 37
1021 CN Amsterdam
KvK: 34245594

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Informatievoorziening tijdens de evenementen waarvoor is ingeschreven
Nieuwsbrief van CSE (gegevens worden via MailChimp verwerkt)
Uitnodiging toekomstige evenementen
Evaluatie/enquete

Duur van de opslag
Voor informatievoorziening en uitnodigingen voor toekomstige evenementen: maximaal 3 jaar na ontvangst gegevens
Voor nieuwsbrief: tot maximaal 3 maanden na afmelden nieuwsbrief
Voor enquete: tot direct na verzending van de enquete

Inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens Alle betrokkenen hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend via: [email protected]

Intrekken toestemming
Alle betrokkenen hebben recht om de toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend via: [email protected]

Autoriteit Persoonsgegevens
Alle betrokkenen hebben recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
NB: Het verstrekken van persoonsgevens is te allen tijde een voorwaarde om een overeenkomst aan te gaan met of mee te doen aan evenementen van CSE.